Reklamációs szabályzat

Cím a termék visszaküldésére:

Estilofina s.r.o.

Rampová 5

04001, Košice

Slovakia

Tel: +36 20 236 0986

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Általános rendelkezések

Ezen reklamációs szabályzat az estilofina.hu weboldal reklamációs eljárását szabályozza, melynek tulajdonosa az Estilofina s.r.o, székhely Šarišské Bohdanovce 166, 08 205 Szlovákia, adószám: SK2120381978, bejegyző kereskedelmi nyilvántartás Prešov járási hivatal, kereskedelmi nyilvántartás osztálya, a 750-47457 szám alatt van regisztrálva, levelezési cím: Šarišské Bohdanovce 166, Prešov járás, 082 05 (a továbbiakban: „eladó”) és a vevő (a továbbiakban: „vevő”) az eladó felelősségéből fakadó jogok érvényesítését, amelyek a www.estilofina.hu -nál vásárolt áruk hibáira vonatkoznak, valamint a vevő és az eladó (az eladó és a vevő együttesen a továbbiakban: „felek”) jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 

A Vevő eljárását, aki a Polgári törvénykönyv 40/1964 számú törvény 52. § (3) bekezdésének értelmében vett fogyasztó, jogainak gyakorlása során az eladó felelősségéből fakadóan keletkezett hiányosságokat a www.estilofina.hu oldalon vásárolt termékek, valamint a felek ezzel kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek a kiigazítását a Polgári törvénykönyv 40/1964 számú törvény 619–626 számú paragrafusa és a Szlovák Nemzeti Tanács 250/2007 számú törvénye a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990 számú törvénye a vétségről és azok módosított változata szabályozza.

 

A Vevő eljárását, aki a Polgári törvénykönyv 40/1964 számú törvény 52. § (3) bekezdésének értelmében nem fogyasztó, az eladó felelősségéből fakadó jogok gyakorlása során a www.estilofina.hu oldalon vásárolt áruk hibáira, valamint a felek ezzel kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek a kiigazítását a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991 számú törvény 422-442 számú paragrafusa és azok módosított változata szabályozza.

 

A Vevő az elektronikus megrendelés elküldésével igazolja, hogy elolvasta az eladó reklamációs eljárását, és elfogadja azt. Az elektronikus megrendelés elküldésével az eladónak nyilvánvalóvá válik a reklamációs eljárás elfogadása a vevő részéről és a Vevő számára kötelező érvényűvé válik.


A panasztételi eljárás nyilvánosan elérhető a www.estilofina.hu oldalon és az eladó székhelyén.

Az áru ellenőrzése az átvételkor


Az árut átvételekor a Vevő köteles leellenőrizni, hogy a csomagolás, amelybe az árut csomagolták, nem sérült-e meg. A szállítás során keletkezett hibákról és sérülésekről jegyzőkönyvet kell írni a futárszolgálattal, az áru kézbesítésének helyén. Ha a Vevő az árut a csomagolás nyilvánvaló károsodása ellenére elfogadja, az Eladó a későbbiekben nem köteles elfogadni a reklamációt.


A Vevő köteles a kézbesített árut, késedelem nélkül, azonnal megvizsgálni annak kézhezvétele után.


Ha a Vevő az áruk hiányosságát vagy az áruknak a szállítás közben történt meghibásodását fedezi fel, amely nem látható a csomagoláson, a Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül panaszt benyújtani az Eladónak. Ellenkező esetben a kézbesítés teljesnek tekinthető, és hiányosságok és a panaszok nem fogadhatók el.


A Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül a www.estilofina.hu oldalon vásárolt áruk hibáiról és hiányosságairól panaszt tenni az Eladónak a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991 számú törvény és a Polgári törvénykönyv 40/1946 számú törvény és azok módosított változatai értelmében.

 

Reklamációs űrlap:


A Vevő a következő esetekben köteles kitölteni a reklamációs űrlapot (a továbbiakban: „űrlap”):
Visszalépés a szerződésből 30 napon belül: A vevőnek joga van az áru kézhezvételétől számított 30 napon belül visszalépni a szerződéstől indoklás nélkül. A Vevő által visszaküldött áruknak sértetleneknek kell lennie, eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, és a felhasználás jeleit nem mutathatja. A Vevő ebben az esetben nem fizet kezelési díjat az adásvételi szerződésből való elállás miatt. A Vevő csak akkor viseli az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru teljes mértékben megfelel a minőségi követelményeknek, és nem volt hibás. Az Eladó az árut a Vevőnek visszaküldi a postai költséggel lecsökkentett értékben, ha a Vevő a megvásárláskor nem különálló tételként fizetette ki azt.


Az árut ne küldje vissza utánvétellel! Az így elküldött árut nem vesszük át. 


A Vevő a következő információkat köteles megadni az űrlapon:


1.1 Vevő azonosító száma, üzleti név/vezetéknév és keresztnév, székhely/cím, kapcsolattartó adatai (telefon- és e-mail cím);

1.2 Az áru kiszállításának helye

1.3 Cím, amelyre az árut kézbesíteni kell, az áru cseréje esetén;

1.4. Az elektronikus megrendelés száma (a számla száma);

1.5. Az elektronikus megrendelés dátuma;

1.6. Dátum, hogy a Vevő mikro vette át az árut;

1.7 Azon áruk leírása, melyeket a Vevő ki szeretne cserélni, kódszáma, színe, mérete, mennyisége és ára, valamint az áru csomagolásának módját;

1.8. A Vevő bankszámlájának neve és száma, valamint annak a banknak a neve és kódja, ahol a számlát vezetik;

1.9 Dátum és a Vevő aláírása.

 

Ha az űrlap nincs megfelelően kitöltve, vagy az áruhoz nem csatolták az áruk vásárlásáról és kézbesítéséről szóló igazolást (a továbbiakban: „szükséges dokumentumok”), az Eladó telefonon vagy e-mailben kéri a Vevőt, hogy töltse ki a hiányzó adatokat, vagy csatolja a hiányzó szükséges dokumentumokat.


Ha az Eladónak többszöri próbálkozás esetén nem sikerül felvenni telefonon a Vevővel a kapcsolatot, és/vagy a Vevő nem válaszol az Eladó által küldött e-mail üzenetre a kézbesítéstől számított 7 munkanapon belül, az Eladó fenntartja a jogot, hogy nem folytatja a csere/reklamáció intézését és az árut a Vevő költségén visszaküldi a Vevőnek az űrlapon feltüntetett címre.

 

Ha a kitöltött formanyomtatvány és a szükséges okmányok mellett a visszaküldés/csere/reklamáció tárgyát képező árukat nem mellékelték, az eladó fenntartja a jogot, hogy ne folytatja az eljárást.


A visszaküldés/csere/reklamáció tárgyát képező áruknak komplettnek, fel nem használtnak, sértetleneknek és az eredeti sértetlen csomagolásnak kell lenniük. Az áruknak nem szabad a felhasználás jeleit mutatni. Az áru minden címkéjének, árcímkéjének és egyéb jelölésének az eredeti helyén kell lennie, és nem szabad eltávolítani azokat az árukról. A Vevő köteles bebiztosítani az árut, amely visszatérítés/csere/reklamáció tárgyát képezi. A visszaküldés/csere/reklamáció tárgyát képező áruk károsodásának kockázatát a Vevő viseli az áru Eladó általi kézhezvételének pillanatáig.


FIGYELMEZTETÉS az áruk átvételekor: A vevő köteles az árut azonnal, a kézhezvétel után leellenőrizni. Panasz esetén meg kell őrizni az eredeti kartondobozt, és el kell küldeni egy fotót a sorozatszámról. Ha a csomag láthatóan sérült, az ügyfél az árut kikötésekkel veszi át és a helyszínen jegyzőkönyvet kell írni a futár jelenlétében, majd mindezte az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen jelezni kell az Eladónak is. A lehető leghamarabb (késedelem nélkül) ellenőrizze a küldemény tartalmát Vevőként, és az esetleges reklamáció esetén az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre írjon nekünk. Általában túlméretezett és nehéz áruról van szó, ezért szükséges bebiztosítani 1-2 személyt az áruk átvételére.


A Vevő köteles a kitöltött formanyomtatványt a szükséges dokumentumokkal együtt, ajánlott levélben, valamint a visszaküldés/csere/reklamáció tárgyát képező árut, az eladó székhelyének címére elküldeni. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy nem veszi át a Vevő által, utánvétellel küldött árut.


Ezen ÁSZF-nek megfelelően az Eladónak visszaküldött áruk teljes összegét, csökkentve a kezelési díjjal, az ezen ÁSZF-ben előírt esetekben, a kitöltött űrlap, az össze dokumentum és az áru kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a Vevőnek az űrlapon megadott számlájára átutalja az Eladó, amelyet az 1.1., 1.2. és 1.3. pontokban említett okokból küld vissza.

 

Reklamációs űrlap/igénylőlap – letöltés

 

 

Garanciális feltételek és garanciaidő a fogyasztók számára


A Vevőnek a kiszállított árukra 24 hónapos garancia vonatkozik. A kiválasztott árukra a Vevőnek hosszabb jótállási időt biztosítható. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az árut a Vevőnek átadták. Az áru hibáját és az áru hibájából eredő igényeket a jótállási időszak végéig érvényesíteni kell. A jótállási időszak lejártával a követelés benyújtási joga lejár.

 

Az elektronikus számla a számviteli törvény 431/2002 számú törvény 32. paragrafusa értelmében érvényes adódokumentumnak minősül, amelyet az ügyfél kérésére elküldünk az ügyfél e-mail címére. A www.estilofina.hu weboldal nem vállal felelősséget az elektronikus számla kézbesítéséért, ha az ügyfél e-mail címe nem érvényes, vagy nem működik.


Csak az Eladótól vásárolt és teljes egészében kifizetett árut lehet reklamálni. A Vevő köteles a lehető legpontosabban leírni azt a hibát, amely miatt reklamációt nyújt be az árura.


Az áru hibájának nem tekinthető az áru olyan tulajdonságainak megváltozása, amely a jótállási időszak alatt a kopás, a visszaélés, a nem megfelelő kezelés, az áru anyagának természetes változása vagy a vevő, vagy egy harmadik személy által okozott meghibásodás vagy helytelen beavatkozás miatt keletkezett hiba.

 

A vevőnek megszűnik az eladóval szembeni követelés joga, ha:

 1. a fizetési igazolás, a szállítólevél vagy a jótállási dokumentáció, a tartozékok vagy az áru bemutatásának elmulasztása,
 2. az áruk átvételével kapcsolatos nyilvánvaló hibák bejelentésének elmulasztása,
 3. az áruk jótállási idejének lejárta,
 4. a vevő által okozott áru mechanikai károsodása,
 5. áruk használata olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg a természetes, kémiai és mechanikai körülményeknek,
 6. az áruk gondatlan kezelése, vagy karbantartása,
 7. az áruk sérülése túlzott igénybevétel következtében vagy a dokumentumokban leírt feltételek be nem tartása végett keletkezett károk, a technikai normák és a Szlovák Köztársaság érvényes biztonsági előírásának be nem tartása esetén,
 8. áruk károsodása elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események következtében,
  i. áruk sérülése véletlen vagy véletlenszerű károsodás következtében,
 9. szakszerűtlen kezeléssel, szállítási károk, vízkár, tűzkár, statikus vagy légköri elektromosság vagy más vis major károk okozta sérülés esetén,
 10. illetéktelen személy okozta sérülés esetén.


A jogos garanciaigény ingyenes. A reklamált árut az Eladónak a Vevő saját költségein kézbesíti. Indokolatlan panasz esetén a Vevő 12 euró összegben köteles megtéríteni az ilyen panasz megoldásával kapcsolatban felmerült költségeket.


Az Eladó vagy a meghatalmazott alkalmazott, vagy a javításra kijelölt más személy köteles a reklamációt azonnal, bonyolultabb esetekben, három munkanapon belül rendezni. Ez az időszak nem tartalmazza a szakértői értékelés kiadásának idejét. A panasz azonban nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időszak lejártát követően a Vevő, aki a Polgári törvénykönyv 40/1964 számú törvény 52. § (3) bekezdésének értelmében vett fogyasztó ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mintha olyan hiba keletkezik, amelyet nem lehet eltávolítani.


Ha az Eladó három munkanapon belül nem fogadja el a reklamációt, az Eladó köteles az árut saját költségén, elküldeni szakértői értékelésre.


Az Eladó a Vevőnek igazolást ad ki a reklamációs folyamat elkezdéséről, amelyet az űrlapon megadott szállítási címre küld el.


Az Eladó legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül írásbeli dokumentumot bocsát ki a Vevőnek, amelyet az űrlapon megadott kézbesítési címre küld el.


A Vevő a határozat ellen fellebbezhet a kézbesítéstől számított 30 napon belül.

 

Jótállási feltételek és garanciaidő vállalkozók számára

 

Üzleti partner, vagyis olyan ügyfél, aki az árut a vállalkozására vásárolja (megrendeléskor feltünteti az azonosító számát, adószámát vagy nemzetközi adószámát), nem jogosult az árut visszaadni indoklás megadása nélkül vagy a szerződéstől való elállás után a kézbesítéstől számított 30 napon belül.

 

 1. Reklamáció bejelentésének határideje

A Vevő - vállalkozó jogosult az árut megreklamálni indokolatlan késedelem nélkül, miután a hibát észlelte de, legkésőbb az áruk kézhezvételétől számított 12 hónapon belül, hacsak másképp nincs ez megállapítva. Ez azonban nem vonatkozik:


az alacsonyabb áron eladott árura, amely valamilyen hibával rendelkezik, ezért megállapodtak egy alacsonyabb árban;

 • az áru rendes használatából fakadó meghibásodás, elhasználódás miatt;
 • használt tétel esetén a hiba megegyezik a használati arány vagy elhasználódás mértékével, amely már észlelhető volt, amikor azt a vevő átvette; vagy ha az a termékből adódik.

 

A reklamáció bejelentésének ideje az áru átvételétől kezdődik. Ha az áru több részből áll, amelyeket egymás után szállítanak ki, a bejelentési időszak az utolsó áru kézhezvételének napjától kezdődik.

 

 1. Ha a hiba a reklamáció bejelentésének határidején belül keletkezik, a vevő - vállalkozó feladata bizonyítani, hogy az áru hibája már az áru átvételekor fennállt.

 

 1. Hibákkal kapcsolatos igények

Ha a termék nem rendelkezik ezen Reklamációs szabályzat III. cikkelyében felsorolt jellemzőkkel, a vevő - vállalkozó kérhet egy hibátlan, új terméket, ha ez a hiba kis mértékű; ha a hiba csak az árucikk egy részét érinti, a vevő – vállalkozó kérheti a hibás rész kicserélését, vagy a hiba ingyenes eltávolítását.

 

Reklamáció menete

 

A vevő - vállalkozó a saját költségén a reklamált terméket leszállítja az Estilofina s.r.o.

Az árunak hiánytalan állapotban kell lennie. Javasoljuk, hogy az árut eredeti csomagolásban vagy megfelelő csomagolásban küldje vissza, mivel az Eladó az áru kézhezvétele előtt nem vállal felelősséget a mechanikai károkért. A vevő - vállalkozó minden egyes tételnél köteles igazolni, hogy az árut az Eladótól vásárolta, és pontos leírást kell adnia a hibákról és azok előfordulásának gyakoriságáról.


A reklamáció kezelésének határideje


Ha a vevő - vállalkozó, a reklamációt indokolatlan késedelem nélkül rendezzük, legkésőbb a vevő - vállalkozó igénylésének napjától számított 90 napon belül, kivéve, ha az eladó és a vevő - vállalkozó nem állapodik meg másképpen.

 

Reklamáció rendezése

A reklamáció akkor tekinthető rendezettnek, amikor az eladó a vevőt - vállalkozót telefonon, SMS-ben vagy a panasz benyújtásakor megadott e-mail címen értesíti. A vevő - vállalkozó köteles az árut átvenni. Ellenkező esetben az eladó jogosult tárolási díjat felszámítani. A reklamáció rendezése után az áru kiadásánál a vevő - vállalkozó köteles bemutatnia azokat az iratokat, melyekkel az árut megreklamálta, és igazolnia kell személyazonosságát, érvényes személyazonosító igazolvánnyal.


Reklamáció költségei

A reklamáció benyújtásának költségeit (pl. posta költségek, szállítási költségek) a vevő – vállalkozó viseli.

 

Záró rendelkezések

Az Eladó fenntartja a jogot a panaszok eljárásának bármikor történő megváltoztatására és/vagy módosítására. E panaszszabályok módosítása és/vagy kiegészítése az estilofina.hu oldalon való közzétételük napján lép hatályba.